ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Έγκριση για προκήρυξη θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών και Οδοντίατρων του Κλάδου ΕΣΥ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 07/09/2021

Aναρτήθηκε σήμερα 07/09/2021  η αρ. πρωτ Γ4α/Γ.Π.49607/07-09-2021 (ΑΔΑ:ΩΦΒΙ465ΦΥΟ-ΤΕΟ) έγκριση προκήρυξης για την πλήρωση επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων του κλάδου Ε.Σ.Υ. των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας ανά Υγειονομική Περιφέρεια του Υπουργού Υγείας. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων  στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr  για όλες τις θέσεις ειδικευμένων  ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. που προκηρύχτηκαν αρχίζει στις 21-09-2021 ώρα 12.00 (μεσημέρι) και λήγει στις 05-10-2021 ώρα 12.00(μεσημέρι).

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ

EΠΙΣΤΡΟΦΗ