ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Ιατρού Παιδιατρικής με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών για το KY Aτάλαντης

Ημερομηνία Ανάρτησης: 07/06/2021

Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό του Κέντρου Υγείας Αταλάντης, ενδιαφέρεται για συνεργασία με έναν (1) ιατρό ειδικότητας ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ με καθεστώς έκδοσης, από αυτόν, Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών, για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
3 ΨΨ75469Η2Γ ΗΥΤ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

EΠΙΣΤΡΟΦΗ