ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Συγκρότηση Τριμελών Υγειονομικών Επιτροπών στην 5η Υ.Πε για την αξιολόγηση αιτημάτων απαλλαγής από τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού covid-19

Ημερομηνία Ανάρτησης: 06/08/2021

Στο πλαίσιο υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού στο σύνολο του προσωπικού των δημόσιων και ιδιωτικών δομών υγείας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού covid-19, συγκροτήθηκαν, με απόφαση του Διοικητή της 5ης Υ.Πε κου Φ. Σερέτη, δύο (2) Τριμελείς Υγειονομικές Επιτροπές, αποτελούμενες από ιατρούς του ΠΓΝΛ και του ΓΝΛ, με έργο την αξιολόγηση των αιτημάτων του πάσης φύσεως προσωπικού που εργάζεται στις δομές, περί απαλλαγής τους από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό για λόγους υγείας, κατόπιν ειδικής λίστας εξαιρέσεως που θα προσδιορίσει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Επισυνάπτεται και η φόρμα αίτησης.

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
9ΟΑΡ469Η2Γ ΞΑ5 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 5Ης ΥΠΕ
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

EΠΙΣΤΡΟΦΗ