ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 10ης ΤΟΠΙΚΗΣ ΟMΑΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Τ.ΟΜ.Υ) ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 09/06/2019

Η Διοίκηση της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας εκφράζει την ικανοποίησή της, καθώς την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019 ξεκινά η λειτουργία της 10ης Τοπικής Oμάδας Υγείας Γιάννουλης Λάρισας η οποία βρίσκεται επί της οδού Ρούσβελτ 4, Τ.Κ. 41222 στη Λάρισα.

Η 10η Τ.ΟΜ.Υ Γιάννουλης Λάρισας είναι στελεχωμένη με ειδικευμένο ιατρικό και βοηθητικό προσωπικό, άρτια εξοπλισμένη και θα λειτουργεί από τις 07:00π.μ. έως τις 22:00μ.μ.

H Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας της Τ.ΟΜ.Υ είναι: tomy.yiannouli@dypethessaly.gr.

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
ΠΙΝΑΚΑ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ .pdf
ΤΡΙΚΑΛΑ (ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ).pdf
docs.zip

EΠΙΣΤΡΟΦΗ