ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Ιατρού Ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής με εμπειρία στο Μαστογράφο με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών

Ημερομηνία Ανάρτησης: 02/02/2021

Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό του Κέντρου Υγείας Καμένων Βούρλων, ενδιαφέρεται για συνεργασία με έναν (1) ιατρό ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ με εμπειρία στο Μαστογράφο με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για χρονικό διάστημα 12 μήνων.

 

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 648Υ469Η2Γ Κ1Β

EΠΙΣΤΡΟΦΗ