ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Έναρξη υποβολής αιτήσεων λοιπού επικουρικού προσωπικού - Σεπτέμβριος 2021

Ημερομηνία Ανάρτησης: 01/09/2021

Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, θα ενεργοποιηθεί την Τετάρτη 1-9-2021 στις 15.00 μ.μ. και η διαδικασία υποβολής θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 8-9-2021 στις 15.00 μ.μ.

H καταχώρηση θα γίνεται στο https://loipoepikouriko.moh.gov.gr/

EΠΙΣΤΡΟΦΗ