ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ & ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 10/08/2021

Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό του ΠΠΙ ΣΚΥΡΟΥ, ενδιαφέρεται για συνεργασία με έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΤΕ  ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ και ελλείψει αυτού με έναν (1) υπάλληλο ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ με καθεστώς έκδοσης, από αυτόν, δελτίου απόδειξης παροχής…

Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 09/08/2021

Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε Νοσηλευτές/τριες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή (ΤΕ) ελλείψη (ΠΕ), που πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 58 και 59 του ν. 4690/2020 και των σχετικών συμπληρώσεων και αντικαταστάσεων παραγράφων αυτών, με το άρ…

Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 06/08/2021

Στο πλαίσιο υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού στο σύνολο του προσωπικού των δημόσιων και ιδιωτικών δομών υγείας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού covid-19, συγκροτήθηκαν, με απόφαση του Διοικητή της 5ης Υ.Πε κου Φ. Σερέτη, δύο (2) Τριμελείς Υγειονομικές Επιτροπές, αποτελούμενες από ιατρούς του ΠΓΝΛ και του ΓΝΛ, με έργο…

Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 13/07/2021

Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό του ΠΠΙ ΣΚΥΡΟΥ, ενδιαφέρεται για συνεργασία με έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΤΕ  ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ και ελλείψει αυτού με έναν (1) υπάλληλο ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ με καθεστώς έκδοσης, από αυτόν, δελτίου απόδειξης παροχής…

Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 06/07/2021

Στο πλαίσιο προγραμματισμού  της εμβολιαστικής διαδικασίας κατ΄οίκον καλούνται οι ιδιώτες γιατροί κάθε ειδικότητας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών και που ανήκουν γεωγραφικά στην αρμοδιότητα της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, να ακολουθήσουν τις επισυναπτόμενες οδηγίες, τους κάτ…

Περισσότερα...