ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ & ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 07/09/2021

Aναρτήθηκε σήμερα 07/09/2021  η αρ. πρωτ Γ4α/Γ.Π.49607/07-09-2021 (ΑΔΑ:ΩΦΒΙ465ΦΥΟ-ΤΕΟ) έγκριση προκήρυξης για την πλήρωση επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων του κλάδου Ε.Σ.Υ. των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας ανά Υγειονομική Περιφέρεια του Υπουργού Υγείας. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων  στην ηλε…

Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 06/09/2021

Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό του Κέντρου Υγείας Ιστιαίας, ενδιαφέρεται για συνεργασία με έναν (1) ιατρό ειδικότητας ορθοπαιδικής με καθεστώς έκδοσης, από αυτόν, δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 01/09/2021

Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, θα ενεργοποιηθεί την Τετάρτη 1-9-2021 στις 15.00 μ.μ. και η διαδικασία υποβολής θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 8-9-2021 στις 15.00 μ.μ.

H καταχώρηση θα γίνεται στο https://loipoepikouriko.moh.gov.gr/

Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 14/08/2021

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50933/13-08-2021 Απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3794/τεύχος Β΄/13-08-2021, η διαδικασία και οι λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού. 

Η παρούσα εφαρμόζεται σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που υπόκεινται σε υπο…

Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 10/08/2021

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Αγράφων, κατόπιν της υπ’ αριθμ 28/31-5-2021 (ΑΔΑ: 6ΟΟΑΩ6Α-74Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, θέσπισε κίνητρα για τρεις ιατρούς που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο ΚΥ ΔΥΤ Φραγκίστας και το ΠΠΙ Γρανίτσας.

Πιο συγκεκριμένα τα κίνητρα αφορούν: α) επίδομα στέγασης έως 200,00€ για διάστημα …

Περισσότερα...