ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ & ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/02/2021

Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων λοιπού, πλην ιατρικού, επικουρικού προσωπικού, ενεργοποιήθηκε την Τετάρτη 24-02-2021, στις 12:00 μ.μ., και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 08-03-2021, στις 12:00 μ.μ.

Για τους υποψήφιους όπου είχαν υποβάλει και κατά το παρελθόν αίτηση συμμετοχής σε παλιότερες ενεργοποιήσεις της πλατφόρμα…

Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/02/2021

Σας ενημερώνουμε ότι προκηρύχθηκαν 113 θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. για τα Νοσοκομεία αρμοδιότητας 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, η κατανομή των οποίων παρουσιάζεται ακολούθως ανά Νοσοκομείο:

Προκήρυξη έντεκα (11) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, ειδικ…

Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/02/2021

Σας ενημερώνουμε ότι στις 11.02.2021 αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της 5ης ΥΠΕ οι προσωρινοί κατάλογοι μοριοδότησης (συγκεντρωτικοί και αναλυτικοί) των υποψηφίων με σειρά κατάταξης ανά θέση, για θέσεις ΜΕΘ ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ των Νοσοκομείων αρμοδιότητας 5ης ΥΠΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4690/202…

Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 10/02/2021

Προκήρυξη μιας θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. για το Π.Π.Ι. ΣΚΥΡΟΥ ειδικότητας ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (μία (1) θέση Διευθυντή).
Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 16.02.2021 και ώρα 12:00.
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 03.03.2021 και ώρα 12:00.

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 02/02/2021

Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό του Κέντρου Υγείας Καμένων Βούρλων, ενδιαφέρεται για συνεργασία με έναν (1) ιατρό ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ με εμπειρία στο Μαστογράφο με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για χρονικό διάστημα 12 μ…

Περισσότερα...