ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ & ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 10/02/2021

Προκήρυξη μιας θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. για το Π.Π.Ι. ΣΚΥΡΟΥ ειδικότητας ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (μία (1) θέση Διευθυντή).
Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 16.02.2021 και ώρα 12:00.
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 03.03.2021 και ώρα 12:00.

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 02/02/2021

Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό του Κέντρου Υγείας Καμένων Βούρλων, ενδιαφέρεται για συνεργασία με έναν (1) ιατρό ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ με εμπειρία στο Μαστογράφο με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για χρονικό διάστημα 12 μ…

Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 01/02/2021

Σε συνέχεια του άρθρου 63 του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ 256/Α΄/23.12.2020) σας ενημερώνουμε ότι η ισχύς της παρ. 17 του άρθρου 58 του ν.4690/2020 (Α΄104), ως προς την επιλογή των υποψηφίων για τη λήψη νοσηλευτικής ειδικότητας για τη χρονική περίοδο 2020-2021, παρατείνεται έως την 30η-06-2021.

Νοσηλευτές κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ μπ…

Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 01/02/2021

Σε συνέχεια του άρθρου 63 του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ 256/Α΄/23.12.2020) σας ενημερώνουμε ότι η ισχύς της παρ. 17 του άρθρου 58 του ν.4690/2020 (Α΄104), ως προς την επιλογή των υποψηφίων για τη λήψη νοσηλευτικής ειδικότητας για τη χρονική περίοδο 2020-2021, παρατείνεται έως την 30η-06-2021.

Νοσηλευτές κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ μπ…

Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 05/01/2021

Σας ενημερώνουμε ότι με βάση τον Ν. 4764/2020(ΦΕΚ 256/23-12-2020), οι ιατροί, οι οποίοι δεν έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου, δύνανται, μετά από αίτησή τους στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια, να τοποθετούνται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε., σε νοσοκομείο αρμοδιότητάς της, ανάλογα με τις υφιστάμ…

Περισσότερα...