ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ & ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/02/2021

Σας ενημερώνουμε ότι στις 11.02.2021 αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της 5ης ΥΠΕ οι προσωρινοί κατάλογοι μοριοδότησης (συγκεντρωτικοί και αναλυτικοί) των υποψηφίων με σειρά κατάταξης ανά θέση, για θέσεις ΜΕΘ ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ των Νοσοκομείων αρμοδιότητας 5ης ΥΠΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4690/202…

Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 10/02/2021

Προκήρυξη μιας θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. για το Π.Π.Ι. ΣΚΥΡΟΥ ειδικότητας ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (μία (1) θέση Διευθυντή).
Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 16.02.2021 και ώρα 12:00.
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 03.03.2021 και ώρα 12:00.

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη προκήρυξη.

Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 02/02/2021

Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό του Κέντρου Υγείας Καμένων Βούρλων, ενδιαφέρεται για συνεργασία με έναν (1) ιατρό ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ με εμπειρία στο Μαστογράφο με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για χρονικό διάστημα 12 μ…

Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 01/02/2021

Σε συνέχεια του άρθρου 63 του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ 256/Α΄/23.12.2020) σας ενημερώνουμε ότι η ισχύς της παρ. 17 του άρθρου 58 του ν.4690/2020 (Α΄104), ως προς την επιλογή των υποψηφίων για τη λήψη νοσηλευτικής ειδικότητας για τη χρονική περίοδο 2020-2021, παρατείνεται έως την 30η-06-2021.

Νοσηλευτές κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ μπ…

Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 01/02/2021

Σε συνέχεια του άρθρου 63 του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ 256/Α΄/23.12.2020) σας ενημερώνουμε ότι η ισχύς της παρ. 17 του άρθρου 58 του ν.4690/2020 (Α΄104), ως προς την επιλογή των υποψηφίων για τη λήψη νοσηλευτικής ειδικότητας για τη χρονική περίοδο 2020-2021, παρατείνεται έως την 30η-06-2021.

Νοσηλευτές κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ μπ…

Περισσότερα...