ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ & ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 22/03/2021

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η Προκήρυξη –Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης διετούς διάρκειας, η οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος, για την στελέχωση των Τοπικών Ομάδων Υγε…

Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/03/2021

Σας ενημερώνουμε ότι την 19/3/2021, ημέρα Παρασκευή, αναρτήθηκαν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας, οι πίνακες με τους υποψήφιους που κατέθεσαν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, για φορείς αρμοδιότητας μας.

Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία υποβολής των ενστάσεων ΑΣΕΠ, είναι από την 19-03-2021 και για 15 ημέ…

Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/03/2021

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η Προκήρυξη –Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης διετούς διάρκειας, η οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος, για την στελέχωση των Τοπικών Ομάδων Υγε…

Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 12/03/2021

Σας ενημερώνουμε ότι στις 12.03.2021 αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της 5ης ΥΠΕ οι αυτοματοποιημένοι κατάλογοι (συνοπτικοί  και αναλυτικοί) των υποψηφίων με σειρά κατάταξης ανά θέση, για τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ των Νοσοκομείων αρμοδιότητας 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, όπως αυτές εγκρίθηκαν με τ…

Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 10/03/2021

Λόγω τεχνικών προβλημάτων στην πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων του λοιπού, πλην ιατρικού, επικουρικού προσωπικού, παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων μέχρι την Πέμπτη 11-03-21 στις 15:00.

Περισσότερα...