ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ & ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 14/09/2021

Σας  ενημερώνουμε  ότι η Υγειονομική Επιτροπή της 5ης ΥΠΕ,   θα δέχεται πλέον αιτήσεις εξαίρεσης από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, για σοβαρούς λόγους υγείας, και από ιδιώτες ιατρούς, οδοντίατρους και φαρμακοποιούς αλλά και από τους υπαλλήλους που απασχολούν.  Συνημμένη η αίτηση που θα πρέπει να συμπληρωθεί ενώ σχετικές …

Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 14/09/2021

Aναρτήθηκε, σήμερα 14/09/2021, η αρ. πρωτ. 77401/14-9-2021 προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων του κλάδου Ε.Σ.Υ. των Κέντρων Υγείας της 5ης Υγειονομική Περιφέρεια (ΑΔΑ: 67ΕΕ469Η2Γ-4Ω4)

 Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr  για όλες τις θέσεις …

Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 10/09/2021

Καλούμε τους/τις ενδιαφερόμενους/νες Νοσηλευτές/τριες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις ειδικότητες: «Νοσηλευτική ψυχικής υγείας» και «Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής»  να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις προβλεπόμενες 20  θέσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αριθμ. Γ6α/Γ.Π.39226 (ΦΕΚ 2656/Β/30-6-2…

Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 10/09/2021

Aναρτήθηκε σήμερα 10/09/2021  η αρ. πρωτ Γ4α/Γ.Π.49607/07-09-2021 (ΑΔΑ:ΩΦΒΙ465ΦΥΟ-ΤΕΟ) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγκριση προκήρυξης για την πλήρωση επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων του κλάδου Ε.Σ.Υ. των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας ανά Υγειονομική Περιφέρεια. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων  στην ηλεκτρ…

Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 09/09/2021

Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε Νοσηλευτές/τριες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή (ΤΕ) ελλείψη (ΠΕ), που πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 58 και 59 του ν. 4690/2020 και των σχετικών συμπληρώσεων και αντικαταστάσεων παραγράφων αυτών, με το άρ…

Περισσότερα...