ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ & ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 06/12/2021

Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό του Π.Π.Ι. ΣΚΥΡΟΥ, ενδιαφέρεται για συνεργασία με έναν (1) Ιατρό Ειδικότητας ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ με καθεστώς έκδοσης, από αυτόν, δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 30/11/2021

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων του λοιπού, πλην ιατρών,  επικουρικού προσωπικού θα ενεργοποιηθεί την Τρίτη 30-11-21 και ώρα 12:00 μ.μ. έως και την Τρίτη 7-12-21 και ώρα 15:00 μ.μ.

 H καταχώρηση θα γίνεται στο https://loipoepikouriko.moh.gov.gr/

Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 26/11/2021

H 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας έχει εξασφαλίσει εγκρίσεις ειδικοτήτων επικουρικών ιατρών, οι οποίες δύνανται να ενεργοποιηθούν άμεσα και έως 31/12/2021, για τις ανάγκες των φορέων αρμοδιότητας της,  με 12μηνη, 24μηνη και 36μηνη διάρκεια σύμβασης Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 22/11/2021

Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό του Κέντρου Υγείας Ιστιαίας, ενδιαφέρεται για συνεργασία με έναν (1) Ιατρό Ειδικότητας ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ με καθεστώς έκδοσης, από αυτόν, δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/11/2021

Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό, ενδιαφέρεται για συνεργασία με έναν (1) ιατρό ειδικότητας Καρδιολογίας για το ΚΥ Καμένων Βούρλων, με καθεστώς έκδοσης, από αυτόν, δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Περισσότερα...