ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ & ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 25/10/2021

Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό του Κ.Υ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ενδιαφέρεται για συνεργασία με έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΤΕ  ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ και ελλείψει αυτού με έναν (1) υπάλληλο ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ με καθεστώς έκδοσης, από αυτόν, δελτίου απόδειξης παρ…

Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 22/10/2021
  1. Στην 5η Υ.Πε  Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας, δυνάμει της υπ’αριθ. 90017/22.10.2021 απόφασης του Διοικητή της (ΑΔΑ  6ΤΤΣ469Η2Γ-ΖΗΕ) έχει συγκροτηθεί Τριμελής Υγειονομική Επιτροπή για την αξιολόγηση των αιτημάτων απαλλαγής εργαζομένων ιδιωτικού τομέα από την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνο…
Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 20/10/2021

Σας ενημερώνουμε ότι στις 20.10.2021 αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της 5ης ΥΠΕ οι αυτοματοποιημένοι κατάλογοι (συνοπτικοί και αναλυτικοί) των υποψηφίων με σειρά κατάταξης ανά θέση, για τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, όπω…

Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 06/10/2021

Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, εξέδωσε τη συνημμένη Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης με ιδιώτες Οδοντοτεχνίτες και Οδοντοτεχνικά Εργαστήρια.

Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι από 6 έως και 25 Οκτωβρίου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες στην επισυναπτόμενη Πρόσκληση.

Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 28/09/2021

Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό του Κέντρου Υγείας Δομοκού, ενδιαφέρεται για συνεργασία με ένα (1)  άτομο κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ κλάδου Ραδιολογίας Ακτινολογίας και ελλείψει αυτού  κατηγορίας ΔΕ κλάδου Χειριστών Εμφανιστών/ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών, με κα…

Περισσότερα...